Olivier MANITARA : Editura Ganesha * (Bucaresti)

Je suis un Titre. Double-cliquez moi.

CARTI  de Olivier MANITARA :  Editura GANESA *

 Cărţi publicate :  Editura Ganesha

 

 

   > Un om de acțiune

 

 

 

 

 

Mai mult decât un filosof sau un simplu gânditor, Olivier Manitara și-a făcut întotdeauna o datorie de onoare din a pune în aplicare în mod concret toate lecțiile pe care le învăța din experiențele sale și întreaga înțelepciune a Învățăturii Eseniene, pe măsură ce o descoperea, pas cu pas.

 

 Astfel, la numai 23 ani, el crează o editură, și anume Editura Telesma, pentru a edita învățăturile maestrului bulgar Peter Deunov, care îl va inspira mult și îi va marca toată tinerețea. Această operă a constituit o modalitate concretă pentru el de a contribui, după dispariția acestui mare om, la acțiunea de a-i face cunoscut cuvântul (cărțile erau reconstituite pornind de la fragmente de învățături orale sau de corespondență) și gândirea în lume.

Câțiva ani mai târziu, în 1992, el părăsește Normandia natală și achiziționează Domeniul Terranova, în sudul Franței, pentru a pune bazele a ceea ce va deveni mai târziu Biserica Eseniană Creștină.

 

În paralel cu propria lui cale interioară, Olivier Manitara s-a angajat mult pentru pace, prin scrierea mai multor cărți și lucrări practice ; pentru a lucra în mod activ pentru pace, el a mobilizat mai multe zeci de persoane timp de câțiva  ani în jurul metodei inedite a Cercului Păcii și a fost recunoscut ca mesager al Manifestului pentru Pace de către UNESCO în 2003.

 

S-a angajat mult și în protecția tradițiilor ancestrale și a primelor popare. A efectuat numeroase călătorii în India, în Africa, în America, pentru a se întâlni cu reprezentanții acestor diferite tradiții.

 

În 2005, el inițiază crearea la Quebec a Fundației Essenia pentru promovarea Tradiției Eseniene, care va fi imediat recunoscută drept operă de binefacere de către guvernele din Quebec și Canada. Este co-fondatorul, în 2006, a Fundației Eva-Gabon pentru salvgardarea tradițiilor africane.

 

În 2008, împreună cu diferitele echipe ale Bisericii Eseniene Creștine, el lansează numeorase programe de salvgardare a Înțelepciunii Eseniene a întregii Tradiții(de la Enoh până în zilele noastre), prin trei proiecte majore:

 

  • Crearea Bibliotecii Eseniene, destinată să reunească  operele tuturor marilor maeștri ai Tradiției Eseniene de la Enoh până în zilele noastre.

  • Crearea ordinului Hierogramaților

  • Fondurile de Susținere ale Editurii, vizând finanțarea editării, traducerii și difuzării operelor înțelepte ale tuturor marilor maeștri esenieni(de la Zoroastru la Buddha, de la Mani la Eliphas Levi, Paracelsus, Fabre d'Olivet ...)

 

În sfârșit, toate eforturile și învățăturile sale pentru apariția unei noi ecologii în acord cu toate regnurile naturii și a unei noi calități a vieții încep să se concretizeze odată cu achiziția, în 2007 de către Fundația Esenia a unui teren la Cookshire, care va deveni primul sat esenian din Quebec.

 

Si acesta nu este decât începutul unei lungi serii. Căci Olivier Manitara are o viziune foarte precisă despre ceea ce ar putea fi viitorul umanității. Și el este foarte hotărât să ofere un alt viitor  generațiilor următoare și Pământului nostru.

 

 

      

   >   Un autor    

 

 

 

Opera lui Olivier Manitara este absolut unică. Deși scrie mai multe ore pe zi de mai bine de 20 de ani, el nu este un „scriitor“ în sensul obișnuit al cuvântului. Cuvânt după cuvânt, pagină după pagină, el își împărtășește viața și experiențele interioare, transmite  o cunoaștere ancestrală. Cuvintele lui eliberează, luminează.

Mereu foarte simplu și accesibil, el face ca subiectele cele mai ezoterice să capete o lumină de evidență. Astfel s-a constituit, de-a lungul anilor, o operă imensă ce reînvie eterna Tradiție Eseniană.

În mai puțin de 20 ani, Olivier Manitara a scris aproape 40 cărți, o scrisoare lunară adresată elevilor săi incepând din 1991, mai mult de 150 de lucrări de învățături practice, iar din 2003 s-a început scrierea noii Evanghelii Eseniene, fruct al muncii regulate a esenienilor contemporani uniți în timpul celebrărilor de la Cercul Arhanghelilor.

Toate aceste scrieri sunt unice și prețioase, căci provin dintr-o cunoaștere vie, experimentată, testată, trăită. Primiți-o ca pe o hrană pentru sufletul vostru, ca pe o esență a meditației, ca pe o invitație la experimentare și la punere în practică.

Olivier Manitara este astăzi înconjurat de o echipă de Hierogramați, scribi esenieni care îi culeg învățătura și o pun în formă pentru a o face accesibilă tuturor prin intermediul unor cărți, site-uri internet, lucrări de studiu și broșuri.

Cu toate acestea, el scrie tot de mână, pagină după pagină, o mare marte din învățătura sa.

Scrisul reprezintă pentru Olivier Manitara o dăruire de sine, o împărtășire și o operă realmente umanitară, de salvgardare, de prezervare și de difuzare a înțelepciunii eseniene către cei mulți.

A citi o lucrare a lui Olivier Manitara înseamnă a intra în acest univers viu al esenienilor, veritabilă rețea de Lumină ce străbate întregul Pământ, în jurul unei opere colective, în jurul unui scop comun și conștient. Este un suflu de viață și de înviere, o mare protecție pentru cel care știe să o primească.

 

 

 

   >> Un conferențiar

 

 

 

Olivier Manitara predă după tradiția eseniană milenară a învățăturii orale, vii, în interacțiune cu elevii săi, așa cum au făcut numeroși maeștri înaintea lui: oameni precum Platon, Iisus, Mani, Buddha sau mai aproape de zilele noastre Peter Deunov și-au transmis învățătura prin cuvânt, unui cerc restrâns de discipoli. La rândul său, Olivier Manitara perpetuează această tradiție, cu dorința de a merge chiar mai departe și a face această învățătură cât mai transparentă și cât mai accesibilă celor mulți.

Olivier Manitara este un orator excpțional. Îi place să predea și să împărtășească o cunoaștere vie. Îi place să împărtășească fructele muncii și ale experiențelor sale, pentru ca toată lumea să poată beneficia de ele. El a dăruit până astăzi mai bine de 800 conferințe, având subiecte de o bogăție și de o diversitate incredibile.

Cuvântul său are darul de a lumina și de a vindeca sufletul și inima celor care îl ascultă. El nu repetă niciodată de două ori aceeași conferință, ci transmite o învățătură vie persoanelor care vin să îl asculte. Și nu o dată avem impresia că ni se adresează direct, căci are cuvântul potrivit, explicația de care avem nevoie, lucrul pe care aveam nevoie să îl auzim exact în acel moment. Alegeți o conferință după intuiția voastră, veți găsi  întotdeauna în ea un răspuns.

Astfel, a vorbi de „conferință“ pentru o ființă care vorbește și comunică cu o asemenea simplitate și prietenie este limitativ. Olivier Manitara nu este un conferențiar în sensul academic al termenului. El este mai degrabă ca un mare călător, un aventurier fără frontiere căruia îi place să împărtășească  cu prietenie cunoașterea vie dobândită de-a lungul experienței trăite. Tocmai această dragoste pentru cunoașterea vie și acest elan către celălalt, cu o grijă permanentă de îmbogățire și de reabilitare a celor mai frumoase tradiții ale lumii fac din Olivier Manitara mai degrabă un prețios tovarăș de drum decât un conferențiar în plus.

 

 

 

 

 

 

   >> Un artist 

 

 

În plus față de transmiterea unei învățături orale și scrise, Olivier Manitara a dezvoltat numeroase forme de învățare și de expresie prin intermediul artei. Voința sa este aceea de a-și consacra viața și de a face cunoscută |Frumusețea în toată esența ei, în toată splendoarea ei, dincolo de viziunea limitată a lumii moderne.

Oliver Manitara ne învață și ne transmite mult prin arta cântecului, a mișcării sacre și a dansului. El a creat și compus în jur de o sută de cântece și coregrafii sacre, a căror bogăție și măreție le puteți descoperi în timpul celebrărilor eseniene ale Cercului Arhanghelilor sau în cursul Atelierelor de Descoperire organizate în regiunea voastră.

El a realizat deasemeni o operă sublimă în artele picturale, reprezentări simbolice și pedagogice.

Toate creațiile sale au fost întotdeauna îndreptate către un obiectiv comun: să transmită înțelepciunea prin limbajul culorilor și a frumuseții, să o facă accesibilă tuturor, să omagieze ceea ce este măreț dincolo de culturi și tradiții și să aibă grijă de fiecare propunând instrumente simple, pedagogice și realmente magice, întrucât sunt înscrise într-o tradiție vie.

 

Într-o perioadă de numai 3-5 ani, el a creat și activat:

-Aproape 300 Mandale de Energie, fiecare legată de o virtute și de o energie specifică

-Mai mult de 50 desene meditative, inspirate de știința misterelor pe care le-a trăit în Egipt sau în curentul Rozacrucian.

-Seria de Oameni-Dumnezei, un sublim omagiu adus Înțelepciunii încarnate de-a lungul secolelor și în toate tradițiile.