Olivier MANITARA : Editura Ganesha * (Bucaresti)

Je suis un Titre. Double-cliquez moi.

CARTI  de Olivier MANITARA :  Editura GANESA *

 Cărţi publicate :  Editura Ganesha

 

 

                                ... Olivier Manitara :   

 

 

 

 

 

 

 

  

      „Eu nu sunt decât un esenian printre alți esenieni.“

 

 

Nonviolență

„Biserica Eseniană Creștină condamnă orice formă de fanatism și de violență, oprimarea minorităților, fie ele etnice, religioase sau politice.“

 

Îngrijire

„Biserica Eseniană Creștină lucrează activ în sensul îngrijirii a tot ce este frumos, prețios și sacru pe Pământ.“

 

Libertate

„Biserica Eseniană Creștină susține Declarația Universală a Drepturilor Omului. Ea recunoaște faptul că fiecare individ are libertate de gândire, de cult și de religie.“

 

Familie

„Biserica Eseniană Creștină apără valorile cuplului și ale familiei, sprijinul mutual și intergenerațional, transmiterea cunoașterii, respectul și solidaritatea.“

 

Toleranță

„Biserica Eseniană Creștină nu vrea să schimbe lumea. Ea consideră că fiecare punct de vedere are dreptul să existe și nu urmărește să-și impună modul său de gândire.“

 

Echilibru

„Biserica Eseniană Creștină nu respinge noua tehnologie, dar face apel la vigilență, la cumpătare și la căutarea echilibrului pentru binele tuturor ființelor.“

 

Demnitate

„Biserica Eseniană Creștină încurajează toate demersurile umanitare, educative și de mediu, contribuind la demnitatea tuturor ființelor vii.“

 

Fraternitate

„Biserica Eseniană Creștină încurajează toate ființele să trăiască împreună în respect, în armonie cu Pământul, în întrajutorare și sprijin reciproc.“

 

Universalitate

„Biserica Eseniană Creștină lucrează pentru a prezerva binele comun, tot ceea ce atinge și animă sufletul tuturor ființelor în universalitate.“

 

Respect

„Biserica Eseniană Creștină predică respectul față de toate ființele vii, față de toate culturile și tradițiile. Ea încurajează democrația și laicitatea. Ea respinge antisemitismul și oprimarea minorităților, oricare ar fi acestea.“

 

    

       > Biografie

 

 

 

 

Din 1989, el își împărtășește extraordinara aventură interioară cu cei care doresc acest lucru și transmite metodele pe care le-a aplicat el-însuși, pentru a deschide un drum pentru ceilalți oameni. Experiența individuală a Luminii este făcută posibilă prin generozitatea sa naturală și prin capacitatea sa de a transmite învățătura inițiatică a Esenienilor cu claritate și simplitate.

Olivier Manitara s-a născut în Franța, pe 15 iulie 1964, în orășelul Vire din Normandia.

A crescut într-o societate de consum, în care copiii își găsesc refugiul în supermarket-uri, ultimele „spații  culturale“ ale unei lumi în criză de valori profunde și de spiritualitate autentică.

Olivier Manitara se va prezenta el-însuși mai târziu ca un „copil de Carrefour“.

Neprimind nicio educație religioasă, el descoperă singur, citind foarte de tânăr textele sacre ale umanității, existența unei Tradiții primordiale comune tuturor tradițiilor popoarelor. El o va numi mai târziu Tradiția Eseniană, păstrată de-a lungul vreacurilor de Poporul Esenienilor, numiți și Copiii Luminii, mai ales în manuscrisele de la Marea Moartă, descoperite în Palestina, la mijlocul secolului trecut.

Încă de la cea mai fragedă vârstă, Olivier Manitara are experiențe mistice și revelații care corespund într-o foarte mare măsură cu cele ale marilor înțelepți și ghizi autentici ai umanității care au întrupat Tradiția universală a Esenienilor.

De atunci, această tradiție devine pentru el ca o mamă iubitoare care îi hrănește viața interioară și îi arată drumul frumuseții, al demnității, al îndrăznelii și al măreției, prin viețile marilor Maeștri ai Tradiției Eseniene, cum sunt Krishna, Bouddha, Iisus, Mani …

Tânărul Olivier nu își dă încă seama că este unica speranță a acestei tradiții milenare pe cale de dispariție, și asta din motive temeinice… Ultimii trei mari reprezentanți ai Tradiției Eseniene : maeștrii Rudolf Steiner, Peter Deunov și Omraam Mikhael Aivanhof au fost persecutați pe nedrept și fără încetare limitați în acțiunile lor, al căror singur motor era dragostea pentru umanitate și pentru Pământ, precum și hotărârea fermă de a le reda demnitatea originală.

Olivier Manitara nu va face excepție de la această regulă și va trebui să înfrunte încercări inițiatice foarte aspre, de pe urma cărora va ieși învingător, la fel ca toți Părinții Tradiției Eseniene. El a depășit astfel cu bine toate etapele inițierii, până la starea de măiestrie divină și a devenit la rândul lui un Părinte al Tradiției Eseniene, un Maestru autentic, un ghid și un binefăcător al umanității.

Recunoscut ca atare de păstrătorii tradiției sale din mai multe țări, el a devenit în 2007 Părinte fondator al Bisericii Eseniene Creștine și reprezentant mondial al Poporului Esenienilor.

În anul 2000, el își aduce o contribuție considerabilă la reconcilierea popoarelor și la dialogul interreligios creând seria picturală a Oamenilor-Dumnezei. Prin această operă universală, toate tradițiile popoarelor sunt onorate și reunificate la sursa lor originală. Este o operă umanitară de cea mai mare importanță în aceste timpuri, în care o anumită inteligență urmărește să uniformizeze totul și să-l izoleze pe om de adevăratele sale rădăcini și valori profunde.

În 2006, prin alianța cu cei patru arhangheli care au creat Universul și au inspirat crearea celor mai mari civilizații umane, Olivier Manitara a creat Cercul Arhanghelilor. Acesta reprezintă nașterea unui nou mod de a exista în lume, o nouă artă de a trăi în armonie cu natura, cu Universul și cu lumea divină printr-o practică și o știință universală care revoluționează complet religia și spiritualitatea contemporană.

Din acest Cerc al Arhanghelilor este pe cale de a se naște o nouă evanghelie : „Evanghelia Eseniană a Arhanghelilor”. Această evanghelie marchează o cotitură decisivă și ireversibilă în Tradiția Eseniană și începutul unei noi ere pentru umanitate și pentru Pământul întreg.

Creator cultural de prim rang, mesager activ al Manifestului pentru Pace recunoscut de UNESCO, Olivier Manitara este în același timp și un artist fără pereche. El este autorul și compozitorul a sute de cântece, melodii și dansuri sacre… Acestea sunt adevărate capodopere care intră în lanțul magic de opere ale marilor suflete care s-au unit cu o lume divină din pură dragoste față de umanitate și față de Pământ, pentru a-i aduce armonia Cosmosului și a echilibra dizarmonia în care este scufundată umanitatea. Astfel, această operă sublimă reprezintă o mare contribuție la patrimoniul mondial al Înțelepciunii și o moștenire prețioasă pentru generațiile viitoare și pentru toate tradițiile popoarelor.

În 2002, el creează Mandalele de Energie. Acestea constituie punctul de plecare al unui nou Feng Shui, total revoluționar și perfect adaptat epocii noastre și civilizației occidentale.

Acest  nou Feng Shui occidental își găsește din plin expresia în Satele Eseniene, veritabile sanctuare ale Mamei-Pământ, în care toate regnurile naturii sunt respectate și onorate pentru ceea ce sunt : prieteni ai omului pe drumul evoluției conștiinței și înnobilării sufletului.

Satele Eseniene, operă umanitară și ecologică de prim rang, au fost deasemeni inspirate de Olivier Manitara pentru a forma niște oaze de pace și de armonie în chiar inima deșertului crescând și invaziv al lumii actuale. Satele Eseniene formează contra-puterea indispensabilă și pacifistă, ce oferă oportunitatea, din ce în ce mai rară, de a putea trăi un alt fel de viață, în conformitate cu aspirațiile cele mai profunde ale ființei umane.

Astfel, de la crearea Bisericii Eseniene Creștine, Olivier Manitara străbate lumea pentru a aduce vestea cea bună a posibilității unui alt mod de viață tuturor celor care mai au încă curajul de a se ridica, de a se uni și susține unii pe alții pentru a da naștere unui alt viitor pentru omenire și pentru Pământ. El nu doar o spune, transmițând înțelepciunea și știința practică prețioasă a esenienilor…. Peste tot pe unde trece, el lucrează concret pentru un alt viitor, creând Sate Eseniene.

 

În jurul operei colosale a lui Olivier Manitara (autorul a peste 40 cărți și 150 lucrări de formare și peste 1000 conferințe improvizate despre cele mai variate subiecte, ce abordează toate domeniile vieții oamenilor și a Pământului dintr-un punct de vedere complet novator și totuși bazat pe o înțelepciune milenară) s-a creat Fundația Essenia în Quebec(și la puțin timp după aceea, filiala ei europeană Essenia Europa) care lucrează pentru difuzarea și salvgardarea Înțelepciunii Eseniene în lumea întreagă. Recunoscută drept operă de binefacere de către guvernul canadian, Fundația Essenia este o operă profund umanitară și ecologică prin punerea în practică a Înțelepciunii Eseniene și concretizarea ei prin Satele Eseniene.

„Un Maestru, spune el,  nu este în niciun caz un megaloman narcisist. Este, din contră, un barbat sau o femeie ca toți ceilalți, care își stapânește arta. Este dealtfel foarte plăcut să ai de-a face cu persoane foarte competente, care își stapânesc domeniul, și nu doar cu stagiari. Atunci când am o anumită problemă, îmi place să întâlnesc o persoană care să mă ajute să o rezolv. Este dealtfel regretabil că guvernanții noștri nu sunt mai des maeștri în arta de a guverna. În loc de aceasta, ei sunt cu toții maeștri în arta de a ajunge la putere… dar asta nu le e de nici un folos odată ajunși în vârful puterii guvernului. Esenienilor le place ideea de măiestrie și o cultivă, oricare ar fi meseria lor, activitatea lor. Pentru ei, măiestria nu are nimic de-a face cu ideea de putere și de superioritate asupra celorlalți. Esenienii vor să parcurgă drumul către măiestrie într-un mod impersonal, prin opere frumoase și sacre, pentru a o putea oferi celorlalți și a înfrumuseța lumea, într-un fel sau altul.“

 

Un maestru transmite neîncetat știința și cunoașterea practică ancestrală a Tradiției sale, pentru ca ea să trăiască mereu în Maeștri și în înțelepți autentici, nu doar în cărți. Este ceea ce face neobosit Olivier Manitara de aproape 20 ani. Toată opera lui este îndreptată în direcția trezirii și formării de viitori Maeștri Esenieni, profesori, cărți vii prin intermediul cărora putem intra și gusta lumea sacră a înțelepciunii cu care esenienii au trăit întotdeauna. 

Fiind crescut într-o societate de consum, Olivier Manitara se definește pe el-însuși ca „un copil de Carrefour“. Acesta era, povestește el, locul de pelerinaj săptămânal al familiei sale, un adevărat ritual de la care nu se putea sustrage nimeni …

Dar chiar dacă a știut să ia distanța necesară față de aceste temple de consum modern pentru a se apropia de templele naturii vii și de misterele ei, Olivier Manitara rămâne totuși un om al timpului său.

Departe de a renega lumea modernă, el îi apreciază evoluțiile tehnologice pozitive, cum ar fi internetul și noile mijloace de comunicare care facilitează foarte mult schimburile internaționale și deschiderea către toate culturile. Totuși, el vede deasemeni foarte clar și denunță capcana unei societăți în care totul este mecanizat, în care tradițiile primordiale dispar, la fel ca și speciile animale și vegetale, în care omul și valorile umane cedează locul unei tehnologii din ce în ce mai predominante. El oferă, cui vrea să îl asculte, o altă perspectivă asupra actualității lumii noastre moderne și asupra situației de criză, atât ecologică cât și economică pe care ea o traversează în ultimii ani.

El apără cu fermitate punctul de vedere al înțelepciunii eseniene asupra unor subiecte grave și de actualitate cum ar fi OMG-urile, clonarea, pedeapsa cu moartea, conflictele religioase, terorismul, războiul, sistemul școlar, donarea de organe, pregătirea pentru moarte, nașterea, conflictele familiale …

Olivier Manitara nu este nici pe departe un spiritualist rupt de lume și de realitățile sale. Din contră, el-însuși tată a trei copii, creator de întreprinderi, călător neobosit, el își face o datorie din a pune în aplicare în mod practic și concret toată învățătura Tradiției Eseniene în viața sa cotidiană și a propune tehnici simple și practice tuturor celor care vor să dobândească înțelepciunea în viața lor.

Acest demers este din ce în ce mai viu în ansamblul lucrărilor sale de la crearea Națiunii Eseniene și integrarea în Cercul Arhanghelilor a celor patru peceți, a celor patru principii fundamentale ale lumii noastre moderne : Munca, Sănătatea, Familia și Banii.

ȘI astfel s-a născut conceptul de Sate Eseniene : locuri de viață privilegiate  care permit armonizarea tuturor dimensiunilor vieții : economică, ecologică, familială, culturală, spirituală și sacră, în acord cu Înțelepciunea Eseniană milenară.